BOXO - Herbruikbare verzendverpakking

De ontwikkeling van circulaire herbruikbare verzendverpakkingen en het opzetten van een lokale en sociale productieketen.

De boxobags

Samen met het BOXO-team heb ik gewerkt aan het ontwerp en de productieketen van een herbruikbare verzendverpakking voor de e-commerce. Deze herbruikbare verzendverpakking en het retoursysteem wat BOXO heeft opgezet, moet de jaarlijks 300 miljoen eenmalig gebruikte dozen en tassen gaan vervangen en hergebruik de nieuwe norm maken.

Binnen dit traject ben ik bezig geweest met het ontwerp van de tas, hoe sluit deze aan bij de behoeftes van alle stakeholders. Daarnaast was de wens om de verpakking van Nederlands afvalmateriaal te maken en in Nederland te produceren. Samen zijn we op zoek gegaan naar geschikte partners en materiaalstromen om dit te realiseren. Boxobags worden nu sociaal geproduceerd in Nederland van gebruikte bigbags.

Start van het project:

We zijn het project gestart met een gezamenlijke kick-off sessie.

Journey mapping

In het eerste deel van de sessie, hebben we door middel van “journey mapping” de reis die de verpakking aflegt in kaart gebracht.

De journey map geeft een overzicht van elke stap die de verpakking doorloopt, welke stakeholders hierbij betrokken zijn en welke handelingen en acties er plaatsvinden.

Denk hierbij aan de inpakker, welke handeling voert hij uit? Wat is voor hem belangrijk? Wat gaat hij verpakken? Vervolgens gaat de verpakking de lopende band op, de rolcontainer in, de bestelbus in en geeft de postbezorger hem aan de consument. De consument pakt hem uit, wat is daarbij de gewenste beleving? Om de verpakking weer opnieuw te kunnen gebruiken moet de consument de herbruikbare verpakking weer inleveren, wat is hiervoor nodig?

Op deze manier krijgen we alle gebruikerswensen en kritieke punten goed inzichtelijk. En hebben we de basis voor de wensen en eisen die aan de BOXO-verpakking gesteld worden.

BOXO-team aan het werk, tijdens de brainstorm in de Kick-off sessie

Brainstormen

In het tweede deel van de sessie, hebben we uit de journey map een aantal uitdagingen/vragen uitgekozen.

In verschillende korte brainstormrondes, heb ik samen met het BOXO-team en Lotte Swart van Studio Different Matters verschillende oplossingsrichtingen bedacht.

We sloten de dag af met een stemronde, waarin elke deelnemer 4 stemmen had, om uit te brengen op de beste ideeën.

 

De kick-off sessie geeft mij als ontwerper waardevolle informatie. Het vraagstuk waarmee de klant bij mij komt wordt uitgediept. Waardoor de achterliggende wensen en eisen boven tafel komen.  De brainstorm laat zien welke ideeën mijn klant leuk vindt. Waardoor ik de conceptrichtingen goed kan laten aansluiten aan de wensen en ideeën die passen bij mijn klant.

Het maken van een prototype.

Gebruikerstests en optimalisatie van het ontwerp

Het conceptontwerp hebben we aan de praktijk getoetst door middel van gebruikerstests. We wilden weten hoe het inpakken met een Boxobag ervaren werd, hoe intuïtief het uitpakken was voor de consument, hoe soepel de tassen over rolbanen in logistieke centra bewogen, enzovoort.

De feedback en de kennis die we opdeden tijdens pilottests hebben we gebruikt om het ontwerp van de Boxobags te optimaliseren. Dit heeft geleid tot twee verpakkingsconcepten in verschillende maten.

Realisatiefase

Circulair materiaal

Parallel aan de gebruikerstests zijn we op zoek gegaan naar materiaal uit een reststroom, die geschikt is om een Boxobags van te maken. We hebben gekeken naar beschikbare reststromen in Nederland waar op dit moment geen goede bestemming voor is.

Na het testen van verschillende materialen zijn we uitgekomen op BigBags uit de voedselindustrie. Deze tassen mogen vanwege regelgeving slechts eenmaal worden gebruikt, terwijl het materiaal nog steeds van hoge kwaliteit is. Via een afvalinzamelaar heeft BOXO een eerste lading BigBags kunnen verkrijgen, waarna we verdere stappen hebben genomen.

1:1 Check op de tas uitslag tekeningen voor de stansmessen.

Duurzame productiepartners

We moesten de puzzelstukjes samenvoegen en antwoorden vinden op cruciale vragen als:

  • Hoe gaan we de BigBags uit elkaar halen en reinigen?
  • Hoe kunnen we afzonderlijke vellen stansen in plaats van werken vanaf rollen, wat tegenwoordig de norm is?
  • Uit het gebruikersonderzoek bleek dat het duidelijk moest zijn dat het om herbruikbare verzendverpakkingen ging. Maar hoe konden we communicatie duurzame op de tassen aanbrengen?

Dit lijken op het eerste gezicht normale ontwerpuitdagingen. Maar omdat we werkten met circulair hergebruikt materiaal, waren deze uitdagingen veel complexer. We hadden te maken met tal van beperkingen. We konden bijvoorbeeld niet zomaar de materiaalsamenstelling of de coating aanpassen om de tassen te bedrukken of om verzendlabels en zegels beter te laten hechten.

Bovendien week ons proces af van de gebruikelijke productiemethoden. In plaats van met nieuw materiaal te werken dat van rollen komt en altijd van hoge kwaliteit is, werkten we met materiaal dat al gebruikt was. Hierdoor moesten we uitzoeken welke productiemachines nog geschikt waren voor onze doeleinden.

Elke stap vooruit, bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Als je met circulaire materialen werkt, is het essentieel om creatief te blijven en voortdurend op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen.

Project impressie

Werksessie, testresultaten en vervolgacties bespreken

We hebben waterdichtheidstesten uitgevoerd op de BOXO-verpakking, op de foto een BOXO gemaakt van operatiekamer blue wrap

Onderzoek naar het materiaal – Ontleden van een BigBag

Testen van de hechting van de sealsticker

Praktijktest voor brievenbusverzending

Mock-ups maken samen met Lotte Swart

Pilottest van conceptontwerp door webwinkel

Praktijk inpaktesten om de gebruiksvriendelijkheid te beoordelen