Assa Abloy - OneSystem lock solution

Voordat ik voor mezelf startte, en me volledig op duurzaamheid richtte, heb ik van 2013 tot met 2015 gewerkt als mechanisch engineering bij Assa Abloy, binnen competence center Mechanical Locks Central Europe. In deze jaren heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van een modulair uitwisselbare mechanische sloten lijn genaamd OneSystem.

Top flip Latch

Een top flip latch is een slot dat op een dubbele deur met paniek functie komt. Het slot komt boven in de deur aan de passieve en actieve zijde. En moet de deuren in het midden fixeren in de deurpost.

Ik heb de ontwikkeling van de Top Flip Latch overgenomen van een collega die wegging. De basis van het ontwerp was lag er, alleen haalde hij duur-, brandveiligheid en kracht testen niet.

Door middel van verschillende optimalisatierondes en prototypes, heb ik het ontwerp weten te optimaliseren tot een slot wat door de testen kwam.

Hierbij werkte ik nauw samen met prototype afdelingen, test engineer in het test centrum en de inkoopafdeling.

Mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Binnen Assa Abloy heb ik gewerkt aan op de ontwikkeling van een meerpunts-, passive leaf slot en een top flip latch, waar ik hierboven al meer over verteld heb. De grootste uitdaging was om de gewenste functionaliteit te realiseren binnen beperkte ruimte en tegelijkertijd te voldoen aan de strenge normen, waaronder paniekbestendigheid, brandveiligheid en inbraakwerendheid, die gelden voor deuren in de publieke ruimte.

Wat dit project bijzonder maakte, was dat de sloten nooit op zichzelf stonden; ze waren altijd een integraal onderdeel van een compleet deursysteem. Dit betekende dat de ontwikkeling van een slot afhankelijk was van verschillende andere sloten waarmee ze moesten samenwerken, wat soms tegenstrijdige eisen met zich meebracht en de uitdaging vergrootte.

Visueel overzicht van de sloten van OneSystem.

In mijn rol was het van belang om de technische en commerciële vereisten te vertalen naar tastbare concepten en uiteindelijk naar gecertificeerde sloten. Ik was verantwoordelijk voor het maken van 3D- en 2D productietekeningen, het testen van prototypes. Daarnaast nam ik de communicatie en coördinatie met leveranciers voor mijn rekening, in o.a. China en Roemenië.

Dit project bood me de gelegenheid om mijn technische vaardigheden en projectmanagementcompetenties verder te ontwikkelen en te benutten om de complexe wereld van de sloten.

Voor de ontwikkeling maakte ik gebruik van SolidWorks en TeamCenter.

Project impressie

Veer test voor terug veren van top flip lock

 3D CAD weergave top flip lock

testopstelling voor duur test

Onderdeel van de 2D Assembly tekeningen