Circulair Product Ontwerp

Let’s go Circular helpt jou naar een duurzaam, circulair product.
Door het productontwerp uit handen te nemen of als circulair adviseur in jouw ontwerpteam.

Elk goed product begint bij het ontwerp!

De keuzes in het ontwerpproces zijn bepalend voor levensduur, gebruiksplezier en wat er na de gebruiksfase met jouw product gebeurt. Denk jij bij het ontwerp al na over het verlengen van gebruiksfase en wat er na het gebruik mee gebeurt? Kies jij voor recyclebare of hernieuwbare materialen? Ik wel, en ik help jou graag om dit ook voor jouw product te doen.

Samen kiezen we een of meerdere van onderstaande circulaire ontwerpstrategieën.

Levensduurverlenging

Is de essentie om materialen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit hout in ontwerpen om defecten te voorkomen met als doel zo min mogelijk onderhoud, een product dat technisch lang mee gaat.
Naast de technische kan ook de economische gebruiksperiode worden verlengd, door in te spelen op hechting en vertrouwen, elementen toe te voegen waardoor de gebruiker binding krijgt met product.

Onderhouden, repareren en uitbreiden

Ik neem mee dat het product goed te onderhouden is, bijvoorbeeld door de slijtende delen makkelijk vervangbaar te maken. Ook kijk ik of bepaalde componenten op den duur upgradable moeten zijn zodat het product nog meer waarde krijgt voor de gebruiker.

De-assemblage en recyclen

De materialen die ik kies zijn minder belastend voor het milieu en bij voorkeur hernieuwbaar of gerecycled. Ik maak het ontwerp zo dat een product na de 
gebruiksfase weer makkelijk uit elkaar gehaald kan worden zodat onderdelen en materialen weer in een nieuw product gebruikt kunnen worden.

Businesswaarde creëren

De ontwerpstrategie gecombineerd met het juiste circulaire business en verdienmodel levert meerwaarde op voor jouw onderneming en milleu.

Het kiezen van de circulaire ontwerpstrategieën, is de 1e stap naar een circulair product. Het circulaire businessmodel de stap naar circulair ondernemen.’

Jorien Nijmeijer - consultant in circulair ontwerp

06 439 909 85 / jorien@letsgocircular.nl

Let's contact

Laten we samenwerken aan een mooie circulaire toekomst. Bel of stuur een bericht om je project of vragen te bespreken.

    Naam (verplicht)

    Email (verplicht)

    Bericht