Circulair ondernemen

Circulair ondernemen speelt een steeds grotere rol in onze samenleving.

Circulair ondernemen met Let’s Go Circular in Utrecht

Circulair ondernemen speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Dit beperkt zich niet alleen tot het verantwoord omgaan met energie en het beperken van afval. Een circulair product begint bij de ontwikkeling. Toch is circulair ondernemen meer en breder dan alleen productontwikkeling. Dit heeft niet alleen voordelen voor onze leefomgeving, maar ook voor onze economie. Met name die van jouw onderneming. Met Let’s Go Circular in Utrecht laat ik je zien welke kansen er liggen voor jouw bedrijf op het gebied van circulair ondernemen.

Als ondernemer stappen zetten naar een circulaire economie kan op verschillende manieren. Voor de productontwikkeling houdt dat in dat er: nagedacht wordt over de levensduur van het product, maar ook over het gebruik van materialen. Tijdens het ontwerpproces dienen er dus belangrijke keuzes gemaakt te worden. Binnen de circulaire economie zijn deze er vooral op gericht om een product langer in omloop te kunnen houden. Dit is slechts één van de ontwerp strategieën die kunnen worden toegepast bij circulair ondernemen.

Daarnaast wordt er bij circulair ondernemen ook gelet op de bestendigheid van het product. Door het maken van goed doordachte en solide constructies, is er minimaal technisch onderhoud nodig. In combinatie met een circulair businessmodel, levert circulair ondernemen ook kostenbesparing op. Recyclen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie, en hoort daarom bij circulair ondernemen. Circulair ondernemen brengt daardoor voordelen met zich mee voor de mens, het milieu en de bedrijfseconomie.

Circulair ondernemen van A tot Z

Circulair ondernemen en het ontwikkelen van circulaire ontwerpen, is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van materialen die een verminderde negatieve invloed hebben op het milieu. Dit loopt uiteen van het verantwoord omgaan met specifieke grondstoffen, tot doordachte productontwikkeling. Daarmee laat ik je zien dat circulair ondernemen al in een vroeg stadium een goede business waarde kan creëren.

Naast de ontwikkeling van een verantwoord en duurzaam product wat circulair ondernemen mogelijk maakt, mag je van Let’s Go Circular in Utrecht ook een intensieve begeleiding en ondersteuning verwachten. Zo kun je als bedrijf eenvoudiger een business model kiezen dat past bij je onderneming, en kun je rekenen op de hulp die je nodig hebt bij het kiezen van de juiste partners.

Circulair ondernemen

Als het aankomt op circulair ontwerpen, dan moeten er al vanaf de beginfase doordachte keuzes gemaakt worden. Alleen zo kun je als bedrijf de kringloop sluiten en succesvol ondernemen in de circulaire economie. Er moet nagedacht worden over het gebruik van hernieuwbare materialen en hoe een product voor een langere periode gebruikt kan gaan worden. Ook onderhoud en reparatie zijn een onderdeel van circulair ondernemen. Een goed doordacht ontwerp kan namelijk van een upgrade worden voorzien zonder dat daar vervanging voor nodig is.

Let's contact